Nationell konferens 2018

Nationell konferens 2018

Lördag 6 oktober 10-17

Immanuelskyrkan Stockholm 

 

Huvudtalare: Dave Matthews, pastor och predikant i Holy Trinity Church (HTB) i London, där Alpha föddes och utvecklades.

 

Dave Matthews kommer tala kring två spännande ämnen.

  • Alphas DNA: Vad är de grundläggande beståndsdelarna som är omistliga och som ligger bakom framgångsreceptet? Och hur implicerar man det DNA:t i församlingen som helhet så att Alpha inte blir en egen kultur vid sidan om allt annat?

  • Alpha i en ny tid och för en ny generation: Behöver vi tänka annorlunda i vårt Alphaarbete framöver i förhållande till det som varit?

Dessutom på programmet : 

  • Seminarier med presentation av allt som Alpha Sverige erbjuder: Alpha, Uppföljningsmaterial (ofta kallat Beta), UngdomsAlpha, Föräldrakurserna, Bönekursen (ny från och med höstterminen!), Äktenskapskursen.

  • Seminarier om utmaningar…

…Inför Alpha
Hur engagerar man ledare, vilka förberedelser behövs, hur bjuder man in, hur marknadsförs kursen på bästa sätt, går det ordna någon slags ”För-Alpha” som lockar folk och sänker tröskeln till kursen?

…Under Alpha
Vad är viktigt att tänka på kring föredraget, vilka är fallgroparna att undvika i samtalsgruppen, hur genomför man en bra Helig Ande-helg?

…Efter Alpha
Hur följer man upp Alpha på ett bra sätt, vad kan vara värt att tänka på kring hur Alphadeltagare kan reagera efter kursen?

Medverkande: Dave Matthews, Carl-Henric Jaktlund, Ingrid Lundström, Charlotte Höglund, Mattias Martinson, Mats Nyholm, Eric Andersson, Mikael Hallenius, Kim Brynte, Andreas Holm, Daniel Röjås.

Kostnad för konferensen: 200:- + lunch till självkostnadspris (alla under 25 år betalar endast för maten).

Find an Alpha near you

Try Alpha

Find out more about Alpha

Learn more